Välkommen till Brf Skinnarviksberget Nr2

Sophantering

Hur vi hanterar våra sopor är mycket viktigt, dels för vår miljö och för föreningens ekonomi. Sopor som kastas i felkärl resulterar i att vi får betala en väldigt hög straffavgift. Dessa pengar kan vi spendera på något betydligt roligar i föreningen.

Hushållssopor

Hushållssopor får ej slängas i grovsoprummet. Använd sopnedkasten i trapphusen. För att undvika stopp i sopnedkastet, släng inte sopor som endast med svårighet kan tryckas ned i systemet, till exempel pizzakartonger. Vid stopp i sopnedkasten kontakta fastighetsskötaren.


Glas och metallburkar får inte kastas i sopnedkastet.


Grovsoprummet

Glöm inte att sortera det som ska återvinnas så att detta kan placeras i rätt kärl. Kärl finns för bland annat papper (tidningar, inga kuvert), elskrot, batterier, glödlampor, lysrör och grovsopor. Observera att soporna måste rymmas i kärlet, de får under inga omständigheter ställas på golvet.

 

Glas (flaskor, burkar) kan lämnas vid sopsorteringsstationen längre ner på Ludvigsbergsgatan (ca 500m från vårt hus).


Om du byter vitvaror, som kylskåp, se då till att din leverantör tar med din gamla vitvara tillbaka. Har du större sopor får du själv ombesörja transport till någon av kommunens återvinningsstationer.


Möbler, annat skrymmande och kemikalier, färg m.m.

Grovsoprummet är inte avsett för begagnade möbler eller andra skrymmande föremål. Om du till exempel ska köpa en ny soffa, ta med i planeringen att du själv måste transportera bort din gamla soffa. Färgrester, lacknafta, bilbatterier och liknande får inte lämnas i grovsoprummet. Dessa får du själv lämna på någon av återvinningsstationerna i kommunen. Information om var ni hittar närmsta åtterviningsstation samt öppetider hittar ni på www.stockholm.se


Sopcontainer


En gång om året (runt vår) beställer styrelsen en sopcontainer till föreningen. Containern ställs på vår gästparkering och den står där i ca 5 dagar. Gästparkeringen kan inte användas under denna period.


OBS: Speciella regler gäller för vad som får slängas i sopcontainern. Styrelsen informerar om dessa i samband med att contaniern placeras på vår gästparkering.


 

Copyright © All Rights Reserved