Årets stämma har hållits och vi har fått en ny styrelse. Vilka de är kan du se här. Föreningen fyller också 20 år i år. 

Gemensam el – IMD-el projektet

 

I slutet av april startade vi IMD-el projektet. (Förkortningen IMD står för individuell mätning och debitering). Alltså att göra en gemensam upphandling av all vår el för att få ner kostnaden för oss alla. Föreningen får hjälp med införandet av Infometric som har en stor erfarenhet av den typ av lösning som föreningen vill ha. Mer information om vad de gör hittar på du deras hemsida infometric.se.

 

Vi har nu kommit så långt i projektet att vi lämnat in ett ärende till Ellevio, vår elleverantör, om demontering av samtliga elmätare som är monterade i våra trapphus. Ellevio har tyvärr meddelat att de håller på med ett systembyte som resulterar i längre handläggningstider. När vi får ny information från Ellevio återkommer vi om läget med IMD-el projektet.

 

OBS – Ni behöver inte göra något rörande ert befintliga elabonnemang eller elavtal. Infometric tillsammans med Ellevio hanterar detta längre fram i projektet.

 

Om ni har några frågor eller funderingar kontakta styrelsen via mejl styrelsen@brfskinnarviksberget2.se eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 35.  

Nya portar

Nu är underlaget för nya portar och ytterdörrar färdigt och vi väntar på offerter från minst tre olika dörrleverantörer. Tanken är att ytterdörrarna (de mindre dörrarna som går till cykelrum och tvättstuga mm) ska ha samma utseende som de vi har idag, men med högre säkerhet. Portarna ska vara i trä och glas och utformade så att de passar in i 1960-tals arkitekturen. Vi hoppas att portar och ytterdörrar kan installeras under sommaren.

Förråd

Sex nya förråd har styrelsen lyckats ta fram. Det är inte helt lätt men genom att bland annat större förråd delas i två går det framåt. Dock är kön till att ha förråd fortfarande ganska lång.

Cyklar

Vi medlemmar verkar cykla mer och mer och behovet av säker plats för cyklarna ökar. Till nästa år ska en cykelgrupp formas för att ta fram förslag till lösningar.  

Styrelsen passar på att tacka för året som gått och ser fram emot en lång skön sommar och en återgång till ett mer normalt samhälle.

Sommarhälsningar från

Styrelsen

Uppdaterat den 25 juniKlicka på haren för att läsa förra numret av På gång i huset. Äldre exemplar finns under Arkiv.