Beslutet från extrastämman
Den 8:e februari hade föreningen en extrainsatt stämma för att ta beslut i frågan om att köpa tomträtten eller ej innan den 1:a mars. Röstningen avgjordes med ett tydligt nej-resultat.
För närmare information se protokollet från stämman.


Ombyggnation av nedre cykelförrådet
Rivning av mellanväggen kommer att ske med start den 6 mars, nya cykelställ är beställda
och installeras vid leverans. Därför kommer alla behöva flytta ut sina cyklar ur de båda
nedre cykelrummen senast den 4:e mars.


Cykelparkeringen vid vändplan är i stort sett helt tom, så där finns plats. Styrelsen kommer att tillse att cykelåtervinningen kommer och hämtar de cyklar som nu är uppmärkta för återvinning, dock kommer dessa att finnas tillgängliga på annan ort fram till den 1:a maj, precis som tidigare meddelats.


Bilpool, påminnelse
En påminnelse om att höra av sig vid intresse av att nyttja gemensam elbil. Mejla till
bilpool@brfskinnarviksberget2.se, för en icke bindande intresseanmälan.


Föreningens årsstämma den 9:e maj kl 19:00 
Skriv in datumet din kalender redan idag! Vi kommer åter att mötas i Teater Tre på Rosenlundsgatan 12. Mötesmaterialet kommer i brevlådan i god tid innan mötet.

Valberedningen har ordet:

I föreningens styrelse görs ett stort och viktigt arbete för allas vårt hus och för alla oss medlemmar. På årsstämman ska en ny styrelse väljas och valberedning har påbörjat sitt arbete med att bereda ett förslag för stämman att ta beslut om.

 

Nu behöver vi förslag på personer som vill bidra genom att vara med i styrelsen!

 

Mejla din intresseanmälan så snart som möjligt. Du kan nominera dig själv eller någon annan och glöm inte motiveringen. Du är naturligtvis välkommen att höra av dig med frågor till oss också!

 

Vi finns på mejlen: valskinnarvikenbrf@gmail.com

 

/Catharina Fogelström, Miho Kamiyasu och Karin Hermansson

Parkeringsnyheter

Se För medlemmar

Nattliga oljud
Flera i föreningen har hört borrande eller brummandet från en generator under höst och vinter. Styrelsen har efter en del detektivarbete kommit i kontakt med källan till oväsendet, som ligger utanför vår egen byggnad och vi kan meddela att det kommer upphöra under nästa vecka, till allas glädje.


Detaljplan Münchenbryggeriet
Samrådet planeras nu till augusti-september och arbetet med att påverka pågår. Vill du hjälpa till med planering av evenemang, kontakter med politiker, jobba med namninsamlingen etc så hör av dig till arbetsgruppen. Hemsidan för kontaktuppgifter:https://byggplanermunchen.se/

Vänliga hälsningar från Styrelsen

Uppdaterat den 6 mars 2023

Klicka på haren för att läsa förra numret av På gång. Äldre exemplar finns under Arkiv.