Ventilationsarbeten i huset


Nu är det dags för vår förening att justera ventilationen samt genomföra OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och radonmätning.

 

Sedan fönsterrenoveringen har en del boende upplevt att det tillkommit sus i fönsterventilerna, att det förekommit avloppslukt i lägenheterna, dålig lukt i källargångarna samt att det varit ett starkt undertryck i lägenheterna. Detta beror på tätare fönster, d.v.s. nya tätningslister, där luften nu sugs in i lägenheten mest genom fönsterventilerna. Det blir ett större luftflöde där som då kan ge upphov till sus.


Nu ska vi åtgärda problemet genom att montera fler fönsterventiler i era lägenheter, samt justera in ventilationen så att undertrycket inomhus upplevs mindre störande.

 

Entreprenören som ska genomföra arbetet är Intab, som både justerat ventilationen och genomfört OVK tidigare i vårt hus. Ventilationsprojektet kommer innebära att varje lägenhet får tre besök av entreprenören. Tydlig avisering om besöken kommer upp i trapphusen på måndag 1 februari och arbetet dras igång måndag 15 februari.

 

För att arbetet ska löpa så smidigt som möjligt har föreningen anlitat en projektledare som företräder oss, Kristina Vilson på Storholmen Förvaltning. Hon var även inblandad i andra etappen av vår fönsterrenovering och är därmed bekant med huset och våra fönster.

 

Om du/ni är 70+ och/eller tillhör en riskgrupp, kontakta Kristina Vilson på e-mail: dwoqproject@dwoqdirect.se, alternativt telefonnummer 08-520 252 33. 

Detta kommer att hända vid Intabs besök i era lägenheter:

 

Rensning av kanaler. Under detta första besök görs även en inventeringslista av vilka friskluftsventiler och frånluftsventiler som är monterade i lägenheten. Inför detta besök bör ni se till att det är bortplockat runt alla frånluftsventiler i väggen (glöm inte frånluftsventiler som är placerade i förråden)


Montering av friskluftsventiler i fönster (sk omega max-ventiler) sker vid andra besöket. I de fall som det finns andra ventiler monterade i er lägenhet så kommer dessa bytas ut till omega max-ventiler. Detta för att vi ska få så bra och likvärdig ventilation som möjligt. Alla lägenheter i ett trapphus är sammanlänkade med fläkten på taket, och för att vi ska få så bra ventilation som möjligt måste alla ventiler vara rätt inställda och fungera tillsammans.

 Inför detta besök bör du som boende se till att allt är bortplockat från fönster i vardagsrum och sovrum (inget montage kommer ske i kök eller badrum) Vid detta besök kommer Intab också att påbörja radonmätning i huset genom att lämna radonpuckar i ca 20 procent av lägenheterna (vilka dessa lägenheter är får ni veta i aviseringen).


Injustering av ventilationen + OVK. Under detta tredje besök justeras frånluftsventilerna och entreprenören genomför en mätning av ventilationsflödet i er lägenhet.


Upphämtning av radonpuckar. Efter ca två månader ska radonpuckarna hämtas upp av Intab. Hur detta ska ske aviseras i god tid av Intab.

 Parkeringsplatser

 Från och med 1 mars kommer administration av vår gemensamma parkering att läggas över på Storholmen Förvaltning. Detta för att minska på det rent administrativa styrelsearbetet samt öka transparensen kring kösystemet och regler för parkeringen. Förändringen kommer innebära att kösystemet blir web-baserat via en länk på föreningens hemsida, där ni kan ansöka om parkeringsplats.

 

Du/ni som redan står i kön kommer stå kvar med det anmälningsdatum ni tidigare haft (ni kommer att få en inloggning av Storholmen via mail). Styrelsen strävar efter att så många köande boende som möjligt ska få parkeringsplats, med hänvisning till likhetsprincipen.

 

 Estate Parkering

I samband med ovanstående förändring har styrelsen också beslutat att anlita ett parkeringsbolag för att hindra felparkeringar, också det från och med 1 mars.

 

Parkeringsbolaget heter Estate Parkering. Estate kommer ändra skyltningen kring vår parkering så att den är lagenlig och att det blir tydligt vilka regler som omgärdar vår parkering.

 

Ni som idag hyr en p-plats kommer att få ett parkeringstillstånd att fylla i och fästa i framrutan. Om du är medlem i en bil-pool och behöver fler tillstånd för din p-plats, så kan du maila vår styrelsemail så vidarebefordrar vi detta till Estate.

Hela framsidan (norrsidan) av huset kommer att omfattas av ett så kallat ”områdesförbud”. Det innebär att man endast får parkera på anvisad plats (den egna parkeringsplatsen eller gästparkeringen). För lastning/lossning och angöring vid entrén får man lämna bilen i endast 20 minuter, därefter finns risken för en p-bot. Vi vill påminna om att det är viktigt att hålla alla körvägar fria för räddningstjänst och sophämtning.

För gästparkeringen kommer vi införa ett system där besökare får använda en app som heter Parkster. Alla boende i huset får en kod som endast får lämnas ut till betrodda besökare (dvs era gäster och eventuella hantverkare) När man anländer till parkeringen anmäler den parkerande att man står på gästparkeringen (via appen Parkster där man också anger koden), så får man två timmars gratis parkering. Efter två timmar kommer föreningen debitera 15 kr per timme resten av dygnet.

Det kostar inget att stå på Gästparkeringen mellan kl. 23-07.

 

För den som hyr gästlägenheten ska det finnas ett p-tillstånd för gratis parkering i lägenheten. Det är viktigt att se till att återlämna p-tillståndet och förlorat tillstånd kommer att debiteras den boende som hyrt lägenheten. Mer info kommer finnas på p-tillståndet.

Mer information finner du i OM/Parkeringsplatser.

Vår förening har nu fått en grannsamverkansgrupp på styrelsens uppdrag. Syften med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från oss boende i huset samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.


Du finner mer information under fliken OM/Grannsamverkan.


Förråden

 Det är många boende som vill hyra förråd i vårt hus. I dag står 14 hushåll i kö till förråden och vi har sammanlagt 35 förråd uthyrda. Förråden varierar i storlek där de minsta är ca 1 kvm stora, majoriteten av förråd är ca 2-3 kvm och de två största förråden är ca 20 kvm stora. Avgiften för förråden ligger mellan ca 200 kr/månad för de minsta och ca 800 kr/månad för de två största.

 

Styrelsen strävar efter att så många som möjligt ska få hyra förråd och vi har tagit beslut om att när ett förråd sägs upp ska vi utreda om det är möjligt att dela förrådet i flera förråd med tillräcklig storlek.

 

Nyligen har ett av de största förråden på ca 20 kvm sagts upp (i samband med en lägenhetsförsäljning) och ambitionen är att dela upp förrådet i flera förråd och på så vis kunna erbjuda fler köande förrådsutrymme detta år. Förråd delas ut enligt kölistan där turordningen är styrd av anmälningsdatum.

Underhåll av utomhusmiljön

 Lördagen den 8 maj ska det anordnas en gemensam städdag för alla boende i föreningen och vi uppmuntrar till att så många som möjligt deltar. Städdagens syfte är att vi ska ta hand om vår närmiljö och att vi ska kunna samtala kring upprustning av våra gemensamma utomhusytor. Under städdagen är målet också att ha lite trevligt och stärka gemenskapen och därför tänkte vi att föreningen ska bjuda på lite mat och dryck. Allt ska ske så corona-säkert som möjligt med tillräckliga avstånd mellan varandra.

 

Vi vill också påminna om att det är viktigt att försöka hålla våra gemensamma ytor rena och förhindra nedskräpning. Nu kastas munskydd och annat på vår parkering och vi vet att det säkerligen inte är endast boende som gör det. Om du/ni har besökare som tex använder munskydd, plasthandskar eller har annat som de vill bli av med utanför porten, så uppmana alla att kasta dessa i papperskorgen vid nedgången till parken Haren, på husets nordöstra sida.

Uppdaterat den 1 mars.Klicka på haren för att läsa förra numret av På gång i huset. Äldre exemplar finns under Arkiv.