Styrelsen vill börja med att tacka alla som medverkade på den städdag som anordnades i september. Dagen avslutades med en korv-grillning för att fira att vår brf fyller 20 år i år. Vi har för avsikt att fortsätta anordna dagar när grannar har möjlighet att träffas och lära känna varandra. Vi tror att det på sikt kommer öka engagemanget för vårt hus och utomhusmiljö, samt bidra till ett tryggare boende när vi känner varandra bättre. Söndagen den 28 nov hade vi ett glögg-mingel för att fira första advent och det var många som passade på att träffa styrelsen och andra boende.


Ny ordförande

Styrelsen har valt Ulf Strenger till ny ordförande. Tidigare ordförande Jenny Söderberg avgår som ledamot på grund av flytt. Detta innebär också att suppleant Carl Rönn kliver in som ordinarie ledamot.

Information rörande projektet IMD-El (Gemensam-EL)

Under årsmötet 2020 togs beslut om att vår brf skulle installera gemensam el för alla boende. Från och med 17 juni har vi nu infört gemensam el.

Detta innebär att vi nu alla har samma elleverantör – Fortum. Från och med 1 oktober har föreningen grön-el (Bra miljöval) med rörligt el-pris och avtalet sträcker sig till 2022-09-30.

Den första debiteringen av elkostnader kommer på hyresavin för januari och gäller 17/6 – 31/8, på hyresavin för februari kommer förbrukningen för september osv. Detta innebär att vi kommer ha en eftersläpning av debiteringen av elkostnaderna på ett antal månader.

Varje hushåll betalar för sin faktiska förbrukning, och på hyresavin kommer denna förbrukning att redovisas.

Om ni har några frågor runt detta är ni välkomna att maila Johan Malmgren via styrelsemailen.

Nya portar

Nu kan vi glädjande meddela att vi äntligen är på gång med beställningen av nya portar och entrédörrar. Styrelsen har efter ett grundligt arbete med förfrågningsunderlag gått ut med förfrågan om offerter från fyra olika portleverantörer. I dagarna beräknar vi komma i mål med beställning av nya portar och entrédörrar. Leverans och installation planeras under våren 2022.


Grupp för utomhusmiljö

Styrelsen har påbörjat diskussioner om hur utomhusmiljön ska renoveras. Vi behöver hjälp av fler i huset och vi vill därför skapa en arbetsgrupp för utemiljön. Alla medlemmar är välkomna att anmäla sig via styrelsens e-post. Skriv ”Arbetsgrupp utemiljö” i rubriken på mailet så att vi lätt kan hitta alla som anmäler sig. Vi kommer sedan kalla till ett uppstartsmöte där vi formar en grupp som gemensamt sätter upp mål för gruppens arbete. Alla bidrar på det sätt man kan och vill, vi hoppas att så många som möjligt vill engagera sig i upprustningen av vår utomhusmiljö.

Vi har rensat i allmänna utrymmen och barnvagnsförråd

Under hösten har en rensning skett, vi tackar alla som bidragit till att det nu blivit så mycket bättre ordning i våra gemensamma utrymmen. Omärkta barnvagnar, barncyklar mm som rensats bort finns förvarat i sex månader. Om du saknar något så var vänlig kontakta styrelsen omgående.

Radiatorer (element)

Vi vill påminna om att när vi nu går mot kallare tider kan det vara bra att lufta radiatorerna. Detta kan man göra själv med en så kallad radiatornyckel. Glöm inte att ställa en plastbytta, eller liknande, under ventilen när du luftar så att inte vatten rinner ut på golvet. Om du känner osäkerhet kring hur du genomför luftningen så kan du kontakta Borg och Merio så hjälper de till med detta.

Grovsopor

Boende har vid flertal tillfällen uppmärksammat att annat än grovsopor hamnar i de kärl som är avsedda för just grovsopor, vilket gör att man inte kan slänga det som ska slängas där och vid tömning får vi klagomål och riskerar extra kostnader.

För pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, glas, m.m. hänvisas till miljöstationerna längre ned på Ludvigsbergsgatan eller på Torkel Knutssonsgatan.

Vänligen, respektera detta för era grannars, föreningens ekonomi, sophämtarnas och miljöns skull

Se karta nedan där återvinningsstationer i området markerats.

Hälsningar från

Styrelsen

Uppdaterat den 5 decemberKlicka på haren för att läsa förra numret av På gång i huset. Äldre exemplar finns under Arkiv.