Välkommen till Brf Skinnarviksberget Nr2

Ventilationen

Det är dags för vårt hus att genomgå OVK (obligatorisk ventilationskontroll), sotning av ventilationskanalerna samt radonmätning.

 

Efter fönsterrenoveringen har våra fönster blivit tätare, vilket resulterat i att ventilationen är i obalans. Fläktarna går på högt tryck samtidigt som vi tar in för lite frisk luft utifrån.

Styrelsen har nu låtit göra en ventilationsutredning och kommit fram till att vi bör sänka effekten på fläktarna och montera fler friskluftsventiler i fönstren för att få till rätt tryck i lägenheterna. Arbetet med ovanstående åtgärder ska förhoppningsvis komma igång efter nyår.

 

Nya lägenhetsnummer

Styrelsen har beslutat att gå över till Lantmäteriets och Skatteverkets lägenhetsnumrering. De nya lägenhetsnumren är fyrsiffriga och eftersom vår brf har fler portuppgångar ska vi använda portnumret framför det fyrsiffriga numret, t.ex. 39-1502.

 

Då det av olika anledningar kan finnas luckor i numreringen förväntas du aldrig själv räkna ut ditt lägenhetsnummer utan du kan få informationen från vår förvaltare Storholmen eller styrelsen. Mer information om lägenhetsnumren kan du hitta på tex Skatteverkets hemsida.

 

 
Andrahandsuthyrning

Styrelsen har beslutat att lägga över administrationen av andrahandsuthyrningen på Storholmen, vårt förvaltningsbolag, från och med 1 december. Detta för att minska på det rent administrativa arbetet för styrelsen som istället kan lägga mer tid på förbättringar och underhåll av fastigheten. Mer detaljerad information om andrahandsuthyrning hittar du här på hemsidan OM - Andrahandsuthyrning. 

Digital bokningstavla

Styrelsen har tidigare beslutat att installera en digital bokningstavla för bokning av tvättstugan. Bokningsfunktionen kommer i och med installationen också kunna nås via vår hemsida, så att man lätt kan boka tvättid hemifrån. Samma regler kring bokning kommer fortsatt att gälla som nu, t.ex. att endast boka en tid i taget även fortsättningsvis.

 Bokningstavlan ska också kopplas till gästlägenheten, så att tillgängliga bokningstider ska kunna överblickas av alla medlemmar.

 

Utomhusarmaturer

Våra utomhusarmaturer och portnummerskyltar på framsidan har varit på lackering under sommaren/hösten. Nu har både armaturer och skyltar återfått sitt originalutseende. Armaturerna är ursprungligen från ASEA och är formgivna av Gunnar Asplund. Före och efterbilder ser ni här.


Styrelsen har fått in synpunkter på att belysningen på baksidan inte fungerar. Det beror på att det saknas el i vissa uttag på baksidan. Styrelsen tittar nu på en lösning för detta så att vi kan få bättre belysning.

 Det har dessutom inkommit synpunkter på att vi borde belysa konstverket ”Betongträdet” på östra gaveln, lite bättre. Styrelsen ska framöver titta på förslag för detta.

 

Några påminnelser

Den 9 december klockan 19.00 har vi ett möte angående grannsamverkan. Mötet hålls via Teams och för att få en inbjudan så anmäler man sig med sitt namn och e-postadress till styrelse-mailen.

 

Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att förvara lösa föremål som t.ex. dörrmattor, barnvagnar, cyklar mm i våra allmänna utrymmen. Om det skulle börja brinna finns det risk att lösa föremål skulle kunna blockera utrymningsvägar i entréer, trapphus och korridorer.

 

… och sist, men inte minst, vill vi påminna om att aldrig lämna tända ljus obevakade…


Styrelsen önskar alla en god jul och ett gott slut på 2020!

Uppdaterat den 10 december                                                      

Efter ytterligare två veckor (den 18 december) flyttas alla cyklar med rött buntband till långtidsförvaring (kulverten).

Cyklar som flyttats till långtidsförvaringen lagras där i tre månader (t.o.m. 31 mars). Om inte cykelägaren hört av sig till styrelsen eller märkt upp sin cykel inom denna period skänks cykeln till ideell verksamhet.


Om du av någon anledning inte har möjlighet att märka din cykel kan du kontakta styrelsen så hjälper vi dig.


De svarsalternativ som finns att välja mellan är:

  • Jag vill ha min cykel kvar här.
  • Jag vill hänga undan min cykel.
  • Jag cyklar aldrig och skänker därför min cykel till ideell verksamhet. 


                                    

                                 Tycker du att det är trångt här i cykelrummet?

Då kan vi glädja dig med att det är dags för årets genomgång och rensning i cykelrummen, kulvert och övriga förvaringsutrymmen. Cykelrensningen går till på följande sätt:

Vita etiketter med gummiband kommer att läggas ut i de båda cykelrummen samt övriga utrymmen där det förvaras cyklar. På etiketten finns flera svarsalternativ att välja bland. Kryssa i det som passar bäst in för din cykel. Etiketterna kommer att ligga i en påse på insidan av dörren till cykelutrymmet.

Under perioden 23 november – 6 december (två veckor) måste alla cykelägare märka sin cykel med etiketten och ange ett svarsalternativ. Etiketten fästs på styret, så långt in som möjligt.

När märkningstiden löpt ut (den 6 december) går styrelsen igenom alla cykelutrymmen och fäster ett rött buntband runt styret på alla omärkta cyklar. Om du glömt sätta etikett på din cykel och upptäcker att den är märkt med ett rött buntband klipper du bort det och fäster din egen märkning (vit etikett med ikryssat alternativ) på styret.

 Klicka på haren för att läsa förra numret av På gång i huset. Äldre exemplar finns under Arkiv.


 

Copyright © All Rights Reserved