Fönsterventilationen

Styrelsen påminner om att det är dags att öppna ventilationen vid fönsterna.

Fakturor via Kivra

Vi kommer börja skicka ut avgiftsavierna via tjänsten Kivra för de som har den, övriga betalsätt är autogiro och e-faktura. De som inte har något av dessa alternativ kommer även i fortsättningen kunna erhålla pappersfakturor.

Portkoden slopas

Med anledning av de frekventa inbrotten och stölderna samt förekomst av personer som inte hör hemma i huset har styrelsen fattat beslut att inte ha någon portkod längre. Detta med hänvisning till hur snabbt den sprids och missbrukas genom bud och annat. Möjligheter att komma in är fortsättningsvis antingen via taggen, släppa in manuellt eller via telefon kopplad till porttelefonen.

Städ och mingeldagen

Styrelsen vill tacka alla som hjälpte till under dagen. Det var trevligt att ses, samtala och allas arbetsinsats uppskattas mycket. 

Uppdaterat den 23 maj 2024

Takrenovering - Under perioden 22 april till 30 augusti kommer vårt tak att renoveras.


Under renoveringsprojektet kommer även material att levereras och lyftas upp med hjälp av lyftkran. Lyftkran samt material kommer vid dessa tillfällen att placeras uppe vid vändplan/gästparkering. För att underlätta dessa arbetsmoment så vill vi att ni undviker att använda gästpareringen under dessa perioder.

 

Om ni har frågor gällande renoveringen så kan ni kontakta vår entreprenör Finess Bygg AB och deras platschef Crister Eriksson alt. vår projektledare Krister Sävström från Borgström Projekt AB.

 

Kontaktuppgifter

Platschef: Crister Eriksson

crister@finesbygg.se

 

Projektledare: Krister Sävström krister.savstrom@borgstromsprojekt.se

 

OBS: Vid akuta situationer, kontakta Krister på tel: 070-918 78 20.

Münchenbryggeriets kulturhistoriska miljö hotas!

Majoriteten i Stockholms Stadshus har beslutat att gå vidare med detaljplanearbetet. Återigen har man från Stadsbyggnadskontoret skjutit upp samrådet, alltså den viktiga tidpunkt då alla har möjlighet att påverka beslutet. Nu planeras ett samrådet till hösten 2024 och arbetet med att påverka pågår. Följ gärna vad som händer på hemsidan.


Vill du hjälpa till med planering av evenemang, kontakter med politiker, jobba med namninsamlingen etc. så hör av dig till arbetsgruppen.

Hemsidan för kontaktuppgifter:https://byggplanermunchen.se/

Klicka på haren för att läsa förra numret av På gång. Äldre exemplar finns under Arkiv.