Välkommen till Brf Skinnarviksberget Nr2

Felanmälan

Våra fastighetsskötare tar har hand om allt som rör skötseln av vårt hus dvs. genomgång av huset en gång i veckan, drift/underhåll av alla tekniska system i huset samt skötsel av de hyreslägenheter som föreningen ansvarar för. Våra fastighetsskötare utför även specifika uppgifter som medlem eller styrelsen har beställt.

Hiss

ITK AB

Tel: 08-564 350 10

Jourtelefonnummer (Securitas): 08-657 77 22


Teknisk Förvaltning och fastighetsskötsel

Borg&Merio Förvaltning AB

Tel: 08-36 51 21

Mail: felanmalan@borgmerio.se

Jourtelefonnummer (Securitas): 08-657 77 22 (skall endast användas vid akutafel ex. vattenläckage)


Ekonomisk förvaltning

Storholmen Förvaltning AB

Tel: 0771-786 746

www.storholmen.se/direkt

Copyright © All Rights Reserved