Renovera

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla sin lägenhet. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas golv, väggar, tak och inredning i kök, badrum, glas, bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste ni se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att ni har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Ni ansvarar själv för att dina tätskikt är täta. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Förändringar i lägenheten


Alla vill bo bra och trivas i sitt hem för en del betyder det att man bygger om och renoverar sin lägenhet, men det finns vissa regler som måste följas.


Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd. Särskilda blanketter finns för detta finns att ladda ner längre ner på sidan.


Ta alltid kontakt med styrelsen innan du sätter igång med ett större arbete. Ibland kan det också behövas en bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.


a)  Vid renovering av våtutrymmen (badrum/grovkök) måste detta anmälas till styrelsen. Golvbrunn och samtliga rör fram till den stående stammen skall bytas. Arbetet ska utföras fackmannamässigt och enligt Byggkeramikrådets anvisningar. Det finns ett duschutrymme i 35:an som står till allas förfogande vid badrumsrenovering. Nyckeln kvitteras ut hos styrelsen.


b)  En självklar regel är att du inte får ta ner bärande väggkonstruktioner – ta kontakt med styrelsen om du har funderingar:


c)  När det gäller renovering av kök finns också vissa regler. Installation av andra köksfläktar än kolfilterfläktar är inte tillåtet. Ingen fläkt får kopplas till ventilen ovanför spisen, eftersom grannarna som hör till samma ventilationskanal då får in matos i sitt kök.


d) För övrigt finns det inga begränsningar, bara möjligheter – du kan lägga in nya golv, måla/tapetsera, byta ut vitvaror i köket och göra annat vanligt underhåll.


Med tanke på att våra väggar är otroligt ”hårda” tillhandahåller föreningen en borrmaskin (borrhammare) som kan lånas. Den kan ”bokas” via styrelsen (meddela i god tid).


För allas trivsel, tänk på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför buller/störande arbete (detta bör utföras under dagtid). Avisera bullerarbete och vattenavstängning i god tid. För allas trivsel, tänk också på att utföra det vanliga underhållet professionellt och med eftertanke. Exempelvis kan ett golv lagt utan underlag ge stegljud i grannens lägenhet, och nya utbytta vattenkranar kan ge störande spolljud hos grannen.