Välkommen till Brf Skinnarviksberget Nr2

Parkeringsplatser

I föreningen förfogar vi över 61 p-platser som vi hyr ut till både medlemmar/hyresgäster och externa hyresgäster (icke Brf medlemmar).

P-platser

Föreningens p-platser upplåts genom ett kösystem och de kostar 480 kr/månad för medlem/hyresgäst och 1700 kr/månad för icke Brf medlem.


Så anmäler du ditt intresse

Om du vill hyra en p-plats kontaktar du styrelsen via e-post (styrelsen@brfskinnarviksberget2.se) eller lägger en lapp i föreningens brevlåda som sitter i port 35-37.


Regler vid uppsägning

Kontrakten löper med 3 månaders intervall (dvs. uppsägningstiden är 3 månader och likaså den kortaste kontraktslängden). Uppsägning av kontrakt skall göras skriftligt via e-post (styrelsen@brfskinnarviksberget2.se) eller via lapp som läggs i föreningens brevlåda som sitter i port 35-37.


OBS: Uthyrda P-platser sägs per automatik upp vid avflyttning/försäljning av lägenhet.


Gästparkering

Platserna får användas vardagskvällar och helgdagar av gäster till boende i huset. Vardagar är platserna främst avsedda för hantverkare som arbetar i huset samt fastighetsskötaren.


Varje lägenhet har ett parkeringstillstånd, märkt med lägenhetsnumret. Får ni gäster skall detta läggas väl synligt i framrutan på  er gästs bil. Har ni hantverkare som arbetar hos er kan även de använda parkeringstillståndet alternativt att ni får ett tillfälligt p-tillstånd under byggtiden. Kontakta styrelsen i god tid för tillfälliga parkeringtillstånd.


Bilar som parkerar utan tillstånd kommer att bötfällas med 300 kr.

Observera också att parkeringstillståndet är en värdehandling och följer med lägenheten. När ni flyttar är det vikigt att ni lämnar det vidare till den nya lägenhetsinnehavaren. Förlorat tillstånd debiteras med 300 kr.

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till styrelsen via

e-post eller lapp i lådan i port 35/37.


OBS: Gästparkeringen är inte en boendeparkering.

Copyright © All Rights Reserved