Ekonomiskförvaltare 

Storholmen Förvaltning AB hjälper oss  med vår ekonomiska och administrativa förvaltning. Detta innefattar avgifts och hyresadministration, in och utflyttning samt löpande bokföringen.

Har ni några frågor till Storholmen Förvaltning så kan ni nå dem på följande sätt.


Storholmen Direkt via webbformulär: www.storholmendirekt.se

Storholmen Direkt via telefon: 08-520 252 00


E-post: info@storholmen.se


Öppettider: Måndag - Fredag kl. 07.00 - 21.00


Förenkla dina avgiftsbetalningar med Autogiro. Anmälan görs på blanketten som ni hittar på denna sida. Blanketten skickas därefter till Storholmen Förvaltning AB. Nya Autogirouppdrag aktiveras månadsvis den 10:e i månaden för att ditt Autogirouppdrag ska fungera till nästkommande månad. Av säkerhetsskäl kräver banken att det konto, som avgiften ska dras ifrån, innehas av en registrerad ägare till lägenheten.


Besök gärna Storholmens hemsida för mer information: www.storholmen.se