Välkommen till Brf Skinnarviksberget Nr2

Andrahandsuthyrning 

Föreningen godkänner upplåtelse i andra hand genom uthyrning om du tex. ska arbeta eller studera på annan ort. Även "provboende" på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden ni får hyra ut er lägenhet är ett år.

Så ansöker du

Din ansökan ska ske skriftligen och lämnas till styrelsen. Blankett för ansökan om andrahandsupplåtelse hittar ni längre ner på denna sida.


Styrelsen behandlar din ansökan på kommande styrelsemöte och återkommer med skriftligt besked (styrelsen sammanträder normalt en gång i månanden, med undantag för juli).


Ansvar vid andrahandsupplåtelse

Ansvaret för den person som lägenheten upplåts till i andra hand ligger till 100 procent hos bostadsrättsinnehavaren. Alla klagomål på hyresgästen samt eventuella krav på betalning kommer att göras mot bostadsrättshavaren, dvs. mot Dig. Vid eventuell vräkning är det bostadsrättshavaren som vräks.

Copyright © All Rights Reserved