Brf Skinnarviksberget Nr2, styrelse

Följande personer sitter i föreningens styrelse för 2023/2024:


Robert Bjurhagen, ordförande

Johan Farkas, kassör

Niklas Wahlgren, sekreterare

Barbro Ahlbom, med blandade uppgifter

Susanne Johansson, med särskilt ansvar för gästlägenheten

Leif Nord, med särskilt ansvar för tekniska frågor

Adam Lind, suppleantWebmaster: Göran S Sangberg Vill ni komma i kontakt med styrelsen rekommenderar styrelsen er att skicka ett mail till något av de nedan lämpliga e-postadresserna.(Ni kan även lägga en lapp i föreningens brevlåda i 35:ans port).

Använd helst dessa anpassade mejladresser för en effektiv kommunikation:


Ärende                                                                           Skickas till

Allmänna frågor och förslag till styrelsen                 styrelsen@brfskinnarviksberget2.se

 

Frågor angående debitering samt mäklar-frågor    ekonomi@brfskinnarviksberget2.se


Frågor angående fastighets- och mark-skötsel,

hissar, portar, nycklar och port-telefon                    teknik@brfskinnarviksberget2.se


Bokning av gästlägenheten samt                               gastlagenheten@brfskinnarviksberget2.se

borrhammaren