Brf Skinnarviksberget Nr2, styrelse

Följande personer sitter i föreningens styrelse för 2023/2024:


Susanne Johansson,

Barbro Ahlbom

Johan Farkas

Niklas Wahlgren

Robert Bjurhagen

Leif Nord

Adam Lind, suppleantWebmaster: Göran S Sangberg Vill ni komma i kontakt med styrelsen rekommenderar styrelsen er att skicka ett mail till något av de nedan lämpliga e-postadresserna.(Ni kan även lägga en lapp i föreningens brevlåda i 35:ans port).

Använd helst dessa anpassade mejladresser för en effektiv kommunikation:


Ärende                                                                           Skickas till

Allmänna frågor och förslag till styrelsen                 styrelsen@brfskinnarviksberget2.se

 

Frågor angående debitering samt mäklar-frågor    ekonomi@brfskinnarviksberget2.se


Frågor angående fastighets- och mark-skötsel,

hissar, portar, nycklar och port-telefon                    teknik@brfskinnarviksberget2.se


Bokning av gästlägenheten samt                               gastlagenheten@brfskinnarviksberget2.se

borrhammaren