Brf Skinnarviksberget Nr2, styrelse

Följande personer sitter i föreningens styrelse för 2024/2025:


Robert Bjurhagen, ordförande

Johan Farkas, kassör

Niklas Wahlgren, sekreterare

Barbro Ahlbom, med blandade uppgifter

Susanne Johansson, med särskilt ansvar för gästlägenheten

Leif Nord, med särskilt ansvar för tekniska frågorWebmaster: Göran S Sangberg Valberedning 2024/25

Wilfredo Sanchez Alvarez

Håkan Britz

Ulf Strenger

Uppdaterat 23 maj-24

Vill ni komma i kontakt med styrelsen rekommenderar styrelsen er att skicka ett mail till något av de nedan lämpliga e-postadresserna.(Ni kan även lägga en lapp i föreningens brevlåda i 35:ans port).

Använd helst dessa anpassade mejladresser för en effektiv kommunikation:


Ärende                                                                           Skickas till

Allmänna frågor och förslag till styrelsen                 styrelsen@brfskinnarviksberget2.se

 

Frågor angående debitering samt mäklar-frågor    styrelsen@brfskinnarviksberget2.se


Frågor angående fastighets- och mark-skötsel,

hissar, portar, nycklar och port-telefon                    teknik@brfskinnarviksberget2.se


Bokning av gästlägenheten samt                               gastlagenheten@brfskinnarviksberget2.se

borrhammaren