Sophantering

Hur vi hanterar våra sopor är mycket viktigt, dels för vår miljö men också för föreningens ekonomi. Sopor som kastas i fel kärl resulterar i att vi får betala en väldigt hög straffavgift. Dessa pengar kan vi spendera på något betydligt roligare i föreningen.

Hushållssopor

Hushållssopor får inte slängas i grovsoprummet. Använd sopnedkasten i trapphusen. För att undvika stopp i sopnedkastet, släng inte sopor som endast med svårighet kan tryckas ned i systemet, till exempel pizzakartonger. Vid stopp i sopnedkasten kontakta fastighetsskötaren.


Glas och metallburkar får inte kastas i sopnedkastet. De kan med fördel slängas i återvinningsbehållarna i backen mittemot Villa Ludvigsberg.


Matavfall

Från den 2 november 2020 ska hushållens matavfall återvinnas. Alla hushåll i vårt hus får en liten sophållare för papperspåsar att lägga matresterna i. Fler påsar finns att hämta i soprummen. Fulla påsar lämnas i de bruna matavfallskärlen som finns i soprummen vid portarna 31, 37 och 43. I dessa kärl får endast matavfallspåsar i papp slängas.

Du låser upp med din nyckeltagg.Grovsoprummet

Glöm inte att sortera det som ska återvinnas så att detta kan placeras i rätt kärl. Kärl finns för bland annat papper (tidningar, inga kuvert), elskrot, batterier, glödlampor, lysrör och grovsopor. Observera att soporna måste rymmas i kärlet, de får under inga omständigheter ställas på golvet. Styrelsen påminner också om att kartong och wellpapp inte har i grovsoporna att göra. Detta gäller så klart året om. Dessa material hänvisas till stadens uppsamlingskärl.


Om du byter vitvaror, som kylskåp, se då till att din leverantör tar med din gamla vitvara tillbaka. Har du större sopor får du själv ombesörja transport till någon av kommunens återvinningsstationer.


Möbler, annat skrymmande och kemikalier, färg m.m.

Grovsoprummet är inte avsett för begagnade möbler eller andra skrymmande föremål. Om du till exempel ska köpa en ny soffa, ta med i planeringen att du själv måste transportera bort din gamla soffa. Färgrester, lacknafta, bilbatterier och liknande får inte lämnas i grovsoprummet. Dessa får du själv lämna på någon av återvinningsstationerna i kommunen. Information om var du hittar närmsta åtterviningsstation samt öppetider hittar du på www.stockholm.se
 

Här finns mer information från Stockholm vatten och avfall.