Snickarboden

Detta är en litet rum där man kan snickra mm. Det finns en del verktyg att använda på plats och på egen risk.

Praktiskt fungerar det så här:

Den som vill ha tillgång till detta utrymme får ”köpa” en nyckel för 300 kr. Detta belopp debiteras via Storholmens förvaltning efter att man skrivit på ett kontrakt och kvitterat ut sin nyckel. Vi börjar med att inte ha något bokningssystem utan den som har kvitterat ut en nyckel får nyttja utrymmet när det passar och vi förutsätter att ordningsreglerna efterlevs. Visar det sig att trycket är för stort och det inte fungerar kanske vi får införa något slags bokningssystem trots allt.


Snickarboden ligger vid 43:an på plan K, dörr inne i cykelkällaren leder till snickarboden.


Hälsningar

Styrelsen