Renovera

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för att underhålla din lägenhet. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas golv, väggar, tak och inredning i kök, badrum, glas, bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Du ansvarar själv för att dina tätskikt är täta. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Innan du börjar bör du tänka på att:


- Renovering eller rivning får påbörjas först på tillträdesdagen.


- Kontrollera att du har en hemförsäkring. Om du är nyinflyttad ska denna gälla från och med tillträde.


-Avisera i portarna och i hissen/hissarna så att dina grannarna vet att renovering kommer att ske. Telefonnummer till medlemmen där renoveringen genomförs ska alltid anges och gärna även till hantverkaren.

Arbetet får inte bedrivs före kl 07.00 och inte efter kl 17.00 vardagar. Bilningsarbeten och andra bullrande arbeten får endast ske vardagar mellan kl 09.00 och 15.00. Bilning får maximalt ske under tre arbetsdagar och ska aviseras senast tre arbetsdagar i förväg, även i angränsande portar.

Även vattenavstängning ska aviseras i god tid– helst tre arbetsdagar förväg.


- Planera i god tid innan du påbörjar renoveringen hur du skall göra dig av med byggavfall. Byggsäckar ska hämtas direkt och får inte blockera våra körvägar eller gångvägar.


- Vid renovering av våtutrymmen (badrum/grovkök) måste detta anmälas till styrelsen. Golvbrunn och samtliga rör fram till den stående stammen skall bytas. Arbetet ska utföras fackmannamässigt och enligt Byggkeramikrådets anvisningar. Det finns ett duschutrymme i 35:an som står till allas förfogande vid badrumsrenovering. Nyckeln kvitteras ut hos styrelsen.

 

 -  Det kan förekomma asbest från byggåret 1963, främst som golvlim bakom kakel och klinker eller annan fast inredning. Sanering av asbest ska utföras fackmannamässigt så att damm från asbest inte sprids. Så länge asbest inte rörs så är det inte farligt för de boende.

 

- För ingrepp i husets bärande konstruktion eller andra större ingrepp krävs (utöver godkännande från styrelsen) även bygglov. En självklar regel är att du inte får göra ingrepp i bärande konstruktion som på något sätt kan äventyra husets stabilitet. En fackman (konstruktör) måste alltid anlitas av medlemmen, innan styrelsen kan ta beslut om ingrepp i bärande konstruktion. Ta kontakt med info@borgmerio.se eller 08-36 14 14 om du har några funderingar kring detta.


- Installation av andra köksfläktar än kolfilterfläktar är inte tillåtet. Ingen fläkt får kopplas till ventilen ovanför spisen, eftersom grannarna som hör till samma ventilationskanal då får in matos i sitt kök.


- Lägenhetens akustik kan komma att förändras om du väljer att ta ner icke-bärande väggar. Ett stort rum utan mellanväggar kan medverka till att ljud sprids på annat sätt mellan tex kök och sovrum, samt från och till angränsande grannar.


- För allas trivsel, tänk också på att utföra det vanliga underhållet professionellt och med eftertanke. Exempelvis kan ett golv lagt utan underlag ge stegljud i grannens lägenhet, och nya utbytta vattenkranar kan ge störande spolljud hos grannen.


-Företaget som utför renoveringen ska undvika att sprida damm till andra lägenheter genom att sätta igen frånluftsdon i badrum och kök under arbetets gång.Angränsande golv i gemensamma ytor, bör täckas med skyddspapp. Efter renoveringen ska trapphuset städas och skyddspappen avlägsnas.


-Med tanke på att våra väggar är otroligt ”hårda” tillhandahåller föreningen en borrmaskin(borrhammare) som kan lånas. Den kan ”bokas” via styrelsen (meddela i god tid).