Parkeringsplatser

I föreningen förfogar vi över 61 p-platser som vi hyr ut till både medlemmar/hyresgäster och externa hyresgäster (icke Brf medlemmar).

Gästparkeringen - se längst ner på sidan

 

Så anmäler du ditt intresse

Det är föreningens förvaltare Storholmen som nu administrerar kön till våra parkeringsplatser. Föreningen kommer att vara kopplade till en web-baserad kö och de medlemmar som vill ställa sig i kö till en parkeringsplats går då in via: www.storholmendirekt.se , klickar sedan på ”Kö Parkering”, sedan skapar du en inloggning. 


När du loggat in ställer du dig själv i kön, du kan då se vilken plats i kön du har och du kommer även kunna hantera vilka platser du vill stå i kö till, alltså om du enbart vill stå i kö till specifika platser så kan du lägga in det där. 


När det är din tur att få erbjudande om en plats så kommer erbjudandet att skickas till din mejladress. Ett erbjudande är tidsbegränsat och måste svaras på enligt den instruktionen som finns i mejlet med erbjudandet. 


Du som redan står i kö kommer att få en färdig inloggning av Storholmen Förvaltning inför 2021-03-01. Vid frågor, kontakta Storholmen Förvaltning.


Avgift och regler

Pris för p-plats för medlem eller hyresgäst i brf:en: 600 kr/månad.
Pris för p-plats för extern hyresgäst, s.k. extern taxa: 1500 kr/månad.
Medlemmar som hyr två p-platser ska betala extern taxa för p-plats nummer 2.

Bred plats kostar 750 kr/månad.

Elladdplats kostar 980 kr / månad + kostnad för rörlig förbrukning.


Det är inte tillåtet att hyra ut p-platsen i andra hand. Den som nyttjar p-platsen ska vara den som står på kontraktet till p-platsen, alternativt ingå i samma hushåll och vara skriven på samma adress som medlem eller hyresgäst. Om det kommer till föreningens kännedom att p-platsen hyrs ut i andra hand så kan platsen komma att sägas upp.


Lastning och lossning vid entrérna

Hela framsidan (norrsidan) av huset omfattas av ett så kallat ”områdesförbud”. Det innebär att man endast får parkera på anvisad plats (den egna parkeringsplatsen eller gästparkeringen). För lastning/lossning vid entréerna får man lämna bilen i max tjugo minuter, därefter finns risk för en p-bot. Vi vill påminna om att det är viktigt att hålla alla körvägar fria för räddningstjänst och sophämtning.


Kösystemet

P-platser delas ut i turordning efter anmälningsdatum till kön. Man kan när som helst logga in i web-kön och se vilken köplats man har.

 

Det finns två kösystem enligt följande:

  1. Kö för medlemmar och hyresgäster i brf:en.
  2. Kö för externa personer.

P-platser delas först och främst ut till kölista 1 enligt turordning. Om kölista 1 är tom så delas p-platser ut till kölista 2 enligt turordning.


Om alla p-platser är uthyrda och det finns köande i kölista 1, så ska befintliga hyresgäster sägas upp enligt följande turordning:

  • I första hand ska en extern hyresgäst sägas upp.
  • I andra hand ska de medlemmar som har två p-platser sägas upp på en av p-platserna (enligt principen först in, först ut). (Detta för att så många medlemmar som möjligt ska ha möjlighet att under någon period få hyra två p-platser.

 

Regler vid uppsägning

Kontrakten löper med 3 månaders intervall (dvs. uppsägningstiden är 3 månader och likaså den kortaste kontraktslängden). Uppsägning av kontrakt skall göras skriftligt via e-post p-plats@brfskinnarviksberget2.se eller via lapp som läggs i föreningens brevlåda som sitter i port 35-37.

OBS: Uthyrda P-platser sägs per automatik upp vid avflyttning/försäljning av lägenhet.


Gästparkeringen

Parkeringen består av 4st p-platser som du hittar högst upp vid vändplan.

  • Kostnad för att stå på gästparkeringen är 20kr/tim alt. 100kr/dygn.
  • För att betala sin p-biljett använder man mobilappen Parkster eller så kan du betala via SMS (följ instruktionerna på skylten vid gästparkeringen).

För den som hyr gästlägenheten ska det finnas ett p-tillstånd för gratis parkering i lägenheten. Det är viktigt att se till att återlämna p-tillståndet. Förlorat tillstånd kommer att debiteras den boende som hyrt lägenheten.

Uppdaterat 24 juli 2023