Försäljning

Om du ska sälja din bostadsrätt skall styrelsen godkänna köparen, dvs den nya medlemmen och godkänna ditt utträde ur föreningen innan inflyttning får äga rum.


 

Överlåtelsekontrakt och ansökan om utträde för dig och inträde för köparen skickas till vår ekonomiska förvaltare Storholmen Förvaltning AB samt en digital kopia skickas via e-post till styrelsen för godkännande. Om man har kontakt med en mäklare vid försäljning sköter de dessa kontakter. Styrelsen behandlar ansökan om inträde och utträde så fort som möjligt dock maximalt inom 4 veckor.

 

OBS: Juridisk person godkänns inte som medlem/ägare.


Storholmens Förvaltning AB adress är:


Storholmen Förvaltning AB

Boendesupport

Pastellvägen 6

121 36 Johanneshov


Tel: 08-520 252 17


www.storholmen.se

brf@storholmen.seVid överlåtelse utgår en administrativ avgift som uppgår till 2,5% av ett prisbasbelopp (ca 1500 kr) . Avgiften debiteras köparen.


Vid pantsättning utgår en administrativ avgift på 1% av ett prisbasbelopp (ca 500 kr).


Tänk på att återlämna utkvitterade nycklar till barnvagnsrum eller förråd till styrelsen och lämna kvar nycklar till portar, tvättstuga (inkl. bokningskolv) till köparen.


OBS: Förråd och p-platser kan ej överlåtas till den nye medlemmen/ägaren.


Kontakt med styrelsen sker enklast via e-post: styrelsen@brfskinnarviksberget2.se

eller via lapp i föreningensbrevlådan som sitter i port 35-37