Fastighetsskötsel / Felanmälan

Våra fastighetsskötare tar har hand om allt som rör skötseln av vårt hus tex. skötsel av hyreslägenheter, div. teknisk utrustning som föreningen ansvarar för. Vår fastighetsskötare utför även specifika uppgifter som styrelsen eller enskilda medlemmar har beställt.

 


Fastighetsskötare

Styrelsen har gett Borg&Merio Förvaltning AB i uppdrag att skötta om vår fastighet. Borg&Merio hjälper även enskilda medlemmar med div. arbete som man kanske behöver få utfört i sin lägenhet (detta betalar så klart den enskilde medlemmen). Ni kan nå Borg&Merio på tel: 08-36 51 21 eller via deras hemsida www.borgmerio.se 

Jourtelefonnummer (Securitas): 08-657 77 22 (skall endast användas vid akuta fel ex. vattenläckage)


Hissarna sköts av ITK AB, Tel: 08-564 350 10,

jourtelefonnummer (Securitas): Tel 08-657 77 22


Städning av fastigheten

Städningen i fastigheten utförs av ED´s Städfirma AB.Hör av er till styrelsen om det är något ni inte tycker fungerar.