Andrahandsuthyrning 

Föreningen godkänner upplåtelse i andra hand genom uthyrning om du tex. ska arbeta eller studera på annan ort. Även "provboende" på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden ni får hyra ut er lägenhet är  maximalt två år. Det är vårt förvaltningsbolag Storholmen som administrerar detta. Det är också förenat med en avgift att hyra ut i andra hand.

Godkända orsaker till andrahandsuthyrning: 
- Arbete / studier / vård av anhörig på annan ort till vilken man inte kan pendla. 
- Vistelse på sjukhus eller sjukhem 
- Uthyrning till egna barn som ska studera 
- Om man har köpt lägenheten för att bo i vid sin förestående pensionering
- Provbo i samboförhållande 
- Om bostaden är svårsåld pga marknadsläget 
- Uthyrning till närstående

 

Andrahandsuthyrning kan godkännas för ett år i taget, med förlängning max ett år (1+1 blir max 2 år). Ansökan om förlängning efter två år ska särskilt prövas av styrelsen. (Förlängning efter två år kan godkännas för sammanhängande studier, sammanhängande utlandstjänst, vård av anhörig, vistelse på sjukhus/sjukhem, eller svårsåld lägenhet pga marknadsläget.) 


För samtliga andrahandsuthyrningar gäller att man har för avsikt att bosätta sig i lägenheten igen (förutom för skälet att provbo med sambo eller sälja).

Storholmen ansvarar för att inhämta nödvändiga intyg för andrahandsuthyrningen. 

Lämplig kontaktväg till Storholmen i dylika ärenden är:

info@storholmen.se


 

Bostadsrättsföreningen kommer att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning från årsskiftet 2020/2021. Avgiften är 10 procent av ett prisbasbelopp per år, och den kommer att tas ut månadsvis. (Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr, 10 procent av det blir 5250 kr eller 438 kr/månad).

Blankett finns nedan.Ansvar vid andrahandsupplåtelse

Ansvaret för den person som lägenheten upplåts till i andra hand ligger till 100 procent hos bostadsrättsinnehavaren. Alla klagomål på hyresgästen samt eventuella krav på betalning kommer att göras mot bostadsrättshavaren, dvs. mot Dig. Vid eventuell vräkning är det bostadsrättshavaren som vräks.