Till alla medlemmar och hyresgäster

 

Hoppas ni alla har haft en härlig, vilsam och lagom varm sommar! Nu känns det att hösten börja komma, med lägre temperaturer och frisk fin luft. Styrelsearbetet har kommit igång efter en välbehövlig paus.

 

Tvättstugan

Nu äntligen har man lyckats få web-bokningen av tvättstugan att fungera! Den som är intresserad av att kunna boka via web skriver ett mejl till styrelsen på styrelsemejlen för att få vidare instruktioner. Ange namn, portnummer och lägenhetsnummer. Bokning på tavlan utanför tvättstugan fungerar som förut.

 

Stamspolning

Som ni sett kommer företaget Röranalys AB att genomföra en stamspolning av köks- och badrumsavlopp i lägenheterna. Mer information om tider och detaljer kommer att ges av företaget i ett ytterligare informationsbrev.

 

Rökning

Styrelsen vill påminna om vikten att visa hänsyn till grannar vid  rökning utomhus i husets närhet.

 

Kostnader för el

Som alla läst så ökar elpriserna dramatiskt. Vi kan alla bidra till att spara el och på så sätt minska kostnaderna. Föreningens gemensamma elkonsumtion, inklusive bergvärme, utgör cirka 70% av vår totala konsumtion. Resterande används i lägenheterna. Styrelsen ser över möjligheter till att reducera den gemensamma konsumtionen genom att till exempel sänka inomhustemperaturen. Notera att vi genom att installera bergvärme minskat energikonsumtionen med 75% jämfört med fjärrvärme!

 

Varje boende kan också minska konsumtionen genom att stänga av golvvärme och torktumlare, samt ta del av tips från exempelvis Vattenfalls hemsida. Även genom att använda el mer jämnt över dygnet kan vi minska elkostnaden.


Hissarna

Underhåll och åtgärder på hissarna innebär en stor kostnad. Felanmälan dagtid ska gå via Borg & Merio om det inte är akut.  Övrig tid ska ITK kontaktas, se

kontaktuppgifter i hissarna eller här. Man bör vid stopp kolla om grus eller löv blockerat dörr eller sensorer innan man ringer.


Portarna

De nya portarna fungerar i stort sätt väl men vissa intrimningar återstår att göras. Anmäl gärna om ni finner problem så kallar vi på entreprenören som har ett garantiåtagande.

 

Observera att man inte får hindra dörren från att stängas genom att hålla upp dörren vid till exempel flytt. Automatiken kommer då snabbt att förstöras. Istället finns det knappar uppe på dörrstängaren som man kan använda för att ställa upp porten. Observera att knapparnas inställning måste återställas och dörren stängas när man är klar.

För att minimera risken för att obehöriga kommer in i trapphuset bör denna möjlighet utnyttjas så lite som möjligt och kombineras med övervakning.

 

Tänk på tillgängligheten och ställ alltid dörrarna på automatik.

 

Cykelrummen

Som många sett och som styrelsen fått många mejl om så fungerar det inte med cykelrummen. Antalet cyklar har ökat och utrymmena är oförändrat trånga. Ett av cykelrummen passeras av sophämtarna och de är mycket irriterade över att det står cyklar i vägen. Inga cyklar får hindra passage till soprummet! Vi måste hjälpas åt med detta!


Styrelsen kommer att anordna en cykelinventering för att få bort oanvända och bortglömda cyklar under hösten. Separat information om hur detta kommer att gå till kommer när det är dags. Därutöver har ett projekt startats för att öka antalet cykelplatser.


Detaljplanen

En representant från styrelsen och ett flertal BRF-medlemmar deltar i aktionsgruppen mot byggplanerna på Münchenbryggeriet. Ett första möte efter sommaren har hållits och aktiveter för hösten har planerats, bland annat författande av brev till politiker och insändare till olika tidningar. Staden har meddelat att de skisser som presenterats hittills är under omarbetning och att ett nytt förslag kommer att finnas i november-december. Ett av de politiska partierna har meddelat att de kommer att rösta emot det föreslagna bygget på Münchenbryggeriet. Samrådet är fortfarande planerat till januari-februari 2023.

Det är frittför alla att engagera sig i frågan och i aktionsgruppen. Mer information finner ni på Stoppa byggplanerna påMünchenbryggeriet (byggplanermunchen.se).

 

Tomträttsavgäld/ köp av tomt

Vi har fortfarande inte erhållit prisuppgift för friköp av vår tomt och kan därför inte gå vidare i ärendet. Prisuppgiften väntas i september/oktober.

 

Styrelsen kommer att genomföra en mätning av fastighetens storlek och fördelning mellan kommersiella lokaler och bostäder, vilket har betydelse för avgäld och tomtpris.

 

Vi avvaktar med den tidigare diskuterade extrastämman tills erforderligt beslutsunderlag finns tillgängligt.

 

Hjärtstartare

I enlighet med stämmobeslut har en hjärtstartare inhandlats och satts upp i porten 35-37.

Övriga projekt

Vi ber att få återkomma med information om övriga projekt när dessa kommit igång ordentligt efter uppehållet.

 

Vänliga hälsningar från

Styrelsen

Uppdaterat den 14 september

Klicka på haren för att läsa förra numret av På gång i huset. Äldre exemplar finns under Arkiv.